Povratak na detalje članka Histria – Godišnjak Istarskog povijesnog društva / Rivista della Società Storica Istriana / Revija Istrskega zgodovinskega društva / The Istrian Historical Society Review, br. 5 (2015.), 426 str. Preuzmi datoteku Preuzmi PDF