Povratak na detalje članka Josip Šiklić (ur.), Dr. Juraj Dobrila (1812. – 1882.) i stoljeće Krasne zemlje (1912.– 2012.): Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Puli i Pazinu 25. i 26. listopada 2012. u povodu 200. obljetnice rođenja dr. Jurja Dobrile i 100. obljetnice Krasne zemlje, Pazin – Poreč: »Josip Turčinović« d. o. o. – Porečka i Pulska biskupija, 2015., 271 str. Preuzmi datoteku Preuzmi PDF