Povratak na detalje članka Zbornik javnih predavanja, sv. 2, ur. Maja Cerić – Mirela Mrak, Posebna izdanja, sv. 28, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2013., 192 str. Preuzmi datoteku Preuzmi PDF