Povratak na detalje članka Slaven Bertoša, Migracije prema Puli: primjer austrijske Istre u novom vijeku, Pazin – Pula: Katedra Čakavskog sabora – Državni arhiv u Pazinu – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2012., 176 str. Preuzmi datoteku Preuzmi PDF