Povratak na detalje članka Nella Lonza - Jakov Jelinčić, Vodnjanski statut - Statuti di Dignano MCDXCII, u: Neven Budak (gl. ur), Kolana od statuti / Collana degli statuti, knj. 2, Vodnjan - Pazin - Zagreb - Grad Vodnjan - Državni arhiv u Pazinu - Humaniora d.o.o. - Leykam International d.o.o., 2010., 574 str. Preuzmi datoteku Preuzmi PDF