Povratak na detalje članka Stipan Trogrlić, Odnosi Katoličke crkve u Istri i jugoslavenske državne vlasti 1945. -1954., Pazin: »Josip Turčinović« d.o.o. – Institut društvenih znanosti »Ivo Pilar« u Zagrebu, Područni centar Pula, 2008., 431 str. Preuzmi datoteku Preuzmi PDF