Povratak na detalje članka Arhivi, Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, let. 32, št. 1 (2009.), 173 str. Preuzmi datoteku Preuzmi PDF