[1]
Crnić Grotić, V. 2020. ZLOČIN GENOCIDA PRED MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 40, 3 (ruj. 2020), 1033–1049. DOI:https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.3.