[1]
Pogorelčnik Vogrinc, N. 2020. MJERODAVNO PRAVO U BRAČNOIMOVINSKIM SPOROVIMA. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 40, 3 (ruj. 2020), 1075–1096. DOI:https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.5.