[1]
Senčur Peček, D., Laleta, S. i Kotulovski, K. 2020. UGOVORNI ODNOSI U VEZI S PRIVREMENIM AGENCIJSKIM RADOM. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 40, 3 (ruj. 2020), 1101–1127. DOI:https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.6.