[1]
Smokvina, V. i Čunčić, M. 2020. SUVREMENI IZAZOVI U PROVOĐENJU SOCIJALNE POLITIKE S POSEBNIM NAGLASKOM NA MJERE SOCIJALNE INTERVENCIJE. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 40, 3 (ruj. 2020), 1175–1204. DOI:https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.9.