[1]
Sukačić, M. 2020. DVOJBENA PRAVNA NARAV KUPNJI NA POKUS: PREGLED ROMANISTIČKIH TEORIJA O D.19,5,20PR.-1 (ULPIANUS LIBRO 32 AD EDICTUM). Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 40, 3 (ruj. 2020), 1207–1227. DOI:https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.10.