[1]
Bježančević, S. 2020. MIGRANTSKA KRIZA U EUROPSKOJ UNIJI: IZAZOVI, EUROPSKA SIGURNOST I ZAŠTITA TEMELJNIH PRAVA. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 40, 3 (ruj. 2020), 1231–1248. DOI:https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.11.