[1]
Gadžo, S. 2020. Dejan Popović, Poresko pravo, Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, Beograd, 2018. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 40, 3 (ruj. 2020), 1255–1258.