[1]
Anisimov, A. , Zębek, E. i Popova, .O. 2021. AKTUALNA PITANJA KORIŠTENJA PRIOBALNOG PODRUČJA BALTIČKOG MORA (PRIMJER RUSIJE I POLJSKE). Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 41, 3 (velj. 2021), 739–758.