(1)
Herceg Pakšić, B. U PRAVU I O PRAVU: STANJE I PERSPEKTIVE U POLJU PRAVO U REPUBLICI HRVATSKOJ U SVJETLU VALIDACIJSKIH NORMATIVNIH UVJETA. Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij. 2020, 40, 1053-1071.