(1)
Primorac, Željka. PRAVNE POSLJEDICE PROVJERE PUTNIKOVIH PUTNIH ISPRAVA U ZRAČNIM LUKAMA: OPRAVDANOST RAZLOGA ZA USKRAĆIVANJE UKRCAJA NA LET. Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij. 2020, 40, 1131-1148.