(1)
Handrlica, J. . RIJEČKI NACRT KONVENCIJE O ODGOVORNOSTI PODUZETNIKA-BRODARA NUKLEARNIH BRODOVA: KASNI REKVIJEM. Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij. 2020, 40, 1153-1170.