(1)
Bježančević, S. MIGRANTSKA KRIZA U EUROPSKOJ UNIJI: IZAZOVI, EUROPSKA SIGURNOST I ZAŠTITA TEMELJNIH PRAVA. Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij. 2020, 40, 1231-1248.