Milotić, I. . (2020). ARBITRAŽA PO UZORU NA RIMSKO PRAVO U GRANIČNOM SPORU IZMEĐU LOVRANA I MOŠĆENICA (1646.). Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, 40(3), 987–1006. https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.1