Popović, P. (2020). PRVENSTVO PRAVA PRED IDEJAMA DOBRA: NOVI POGLED NA PRAVNI KONSTRUKTIVIZAM JOHNA RAWLSA. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, 40(3), 1011–1029. https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.2