Crnić Grotić, V. (2020). ZLOČIN GENOCIDA PRED MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, 40(3), 1033–1049. https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.3