Herceg Pakšić, B. (2020). U PRAVU I O PRAVU: STANJE I PERSPEKTIVE U POLJU PRAVO U REPUBLICI HRVATSKOJ U SVJETLU VALIDACIJSKIH NORMATIVNIH UVJETA. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, 40(3), 1053–1071. https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.4