Pogorelčnik Vogrinc, N. (2020). MJERODAVNO PRAVO U BRAČNOIMOVINSKIM SPOROVIMA. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, 40(3), 1075–1096. https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.5