Senčur Peček, D., Laleta, S., & Kotulovski, K. . (2020). UGOVORNI ODNOSI U VEZI S PRIVREMENIM AGENCIJSKIM RADOM. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, 40(3), 1101–1127. https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.6