Smokvina, V., & Čunčić, M. . (2020). SUVREMENI IZAZOVI U PROVOĐENJU SOCIJALNE POLITIKE S POSEBNIM NAGLASKOM NA MJERE SOCIJALNE INTERVENCIJE. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, 40(3), 1175–1204. https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.9