Milotić, Ivan. 2020. „ARBITRAŽA PO UZORU NA RIMSKO PRAVO U GRANIČNOM SPORU IZMEĐU LOVRANA I MOŠĆENICA (1646.)“. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci 40 (3):987-1006. https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.1.