Popović, Petar. 2020. „PRVENSTVO PRAVA PRED IDEJAMA DOBRA: NOVI POGLED NA PRAVNI KONSTRUKTIVIZAM JOHNA RAWLSA“. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci 40 (3):1011-29. https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.2.