Crnić Grotić, Vesna. 2020. „ZLOČIN GENOCIDA PRED MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE“. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci 40 (3):1033-49. https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.3.