Herceg Pakšić, Barbara. 2020. „U PRAVU I O PRAVU: STANJE I PERSPEKTIVE U POLJU PRAVO U REPUBLICI HRVATSKOJ U SVJETLU VALIDACIJSKIH NORMATIVNIH UVJETA“. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci 40 (3):1053-71. https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.4.