Pogorelčnik Vogrinc, Neža. 2020. „MJERODAVNO PRAVO U BRAČNOIMOVINSKIM SPOROVIMA“. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci 40 (3):1075-96. https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.5.