Smokvina, Vanja, i Magdalena Čunčić. 2020. „SUVREMENI IZAZOVI U PROVOĐENJU SOCIJALNE POLITIKE S POSEBNIM NAGLASKOM NA MJERE SOCIJALNE INTERVENCIJE“. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci 40 (3):1175-1204. https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.9.