Sukačić, Marko. 2020. „DVOJBENA PRAVNA NARAV KUPNJI NA POKUS: PREGLED ROMANISTIČKIH TEORIJA O D.19,5,20PR.-1 (ULPIANUS LIBRO 32 AD EDICTUM)“. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci 40 (3):1207-27. https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.10.