Bježančević, Sanja. 2020. „MIGRANTSKA KRIZA U EUROPSKOJ UNIJI: IZAZOVI, EUROPSKA SIGURNOST I ZAŠTITA TEMELJNIH PRAVA“. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci 40 (3):1231-48. https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.11.