Popović, P. (2020) „PRVENSTVO PRAVA PRED IDEJAMA DOBRA: NOVI POGLED NA PRAVNI KONSTRUKTIVIZAM JOHNA RAWLSA“, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 40(3), str. 1011–1029. doi: 10.30925/zpfsr.40.3.2.