Crnić Grotić, V. (2020) „ZLOČIN GENOCIDA PRED MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE“, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 40(3), str. 1033–1049. doi: 10.30925/zpfsr.40.3.3.