Herceg Pakšić, B. (2020) „U PRAVU I O PRAVU: STANJE I PERSPEKTIVE U POLJU PRAVO U REPUBLICI HRVATSKOJ U SVJETLU VALIDACIJSKIH NORMATIVNIH UVJETA“, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 40(3), str. 1053–1071. doi: 10.30925/zpfsr.40.3.4.