Pogorelčnik Vogrinc, N. (2020) „MJERODAVNO PRAVO U BRAČNOIMOVINSKIM SPOROVIMA“, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 40(3), str. 1075–1096. doi: 10.30925/zpfsr.40.3.5.