Senčur Peček, D., Laleta, S. i Kotulovski, K. . (2020) „UGOVORNI ODNOSI U VEZI S PRIVREMENIM AGENCIJSKIM RADOM“, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 40(3), str. 1101–1127. doi: 10.30925/zpfsr.40.3.6.