Smokvina, V. i Čunčić, M. . (2020) „SUVREMENI IZAZOVI U PROVOĐENJU SOCIJALNE POLITIKE S POSEBNIM NAGLASKOM NA MJERE SOCIJALNE INTERVENCIJE“, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 40(3), str. 1175–1204. doi: 10.30925/zpfsr.40.3.9.