Sukačić, M. (2020) „DVOJBENA PRAVNA NARAV KUPNJI NA POKUS: PREGLED ROMANISTIČKIH TEORIJA O D.19,5,20PR.-1 (ULPIANUS LIBRO 32 AD EDICTUM)“, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 40(3), str. 1207–1227. doi: 10.30925/zpfsr.40.3.10.