Anisimov, A. ., Zębek, E. . i Popova, . O. . (2021) „AKTUALNA PITANJA KORIŠTENJA PRIOBALNOG PODRUČJA BALTIČKOG MORA (PRIMJER RUSIJE I POLJSKE)“, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 41(3), str. 739–758. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/zpfsr/article/view/14457 (Pristupljeno: 24listopad2021).