[1]
I. . Milotić, „ARBITRAŽA PO UZORU NA RIMSKO PRAVO U GRANIČNOM SPORU IZMEĐU LOVRANA I MOŠĆENICA (1646.)“, Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij., sv. 40, izd. 3, str. 987–1006, ruj. 2020.