[1]
P. Popović, „PRVENSTVO PRAVA PRED IDEJAMA DOBRA: NOVI POGLED NA PRAVNI KONSTRUKTIVIZAM JOHNA RAWLSA“, Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij., sv. 40, izd. 3, str. 1011–1029, ruj. 2020.