[1]
B. Herceg Pakšić, „U PRAVU I O PRAVU: STANJE I PERSPEKTIVE U POLJU PRAVO U REPUBLICI HRVATSKOJ U SVJETLU VALIDACIJSKIH NORMATIVNIH UVJETA“, Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij., sv. 40, izd. 3, str. 1053–1071, ruj. 2020.