[1]
Željka Primorac, „PRAVNE POSLJEDICE PROVJERE PUTNIKOVIH PUTNIH ISPRAVA U ZRAČNIM LUKAMA: OPRAVDANOST RAZLOGA ZA USKRAĆIVANJE UKRCAJA NA LET“, Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij., sv. 40, izd. 3, str. 1131–1148, ruj. 2020.