[1]
J. . Handrlica, „RIJEČKI NACRT KONVENCIJE O ODGOVORNOSTI PODUZETNIKA-BRODARA NUKLEARNIH BRODOVA: KASNI REKVIJEM“, Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij., sv. 40, izd. 3, str. 1153–1170, ruj. 2020.