[1]
V. Smokvina i M. . Čunčić, „SUVREMENI IZAZOVI U PROVOĐENJU SOCIJALNE POLITIKE S POSEBNIM NAGLASKOM NA MJERE SOCIJALNE INTERVENCIJE“, Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij., sv. 40, izd. 3, str. 1175–1204, ruj. 2020.