[1]
S. Bježančević, „MIGRANTSKA KRIZA U EUROPSKOJ UNIJI: IZAZOVI, EUROPSKA SIGURNOST I ZAŠTITA TEMELJNIH PRAVA“, Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij., sv. 40, izd. 3, str. 1231–1248, ruj. 2020.