[1]
A. . Anisimov, E. . Zębek, i . O. . Popova, „AKTUALNA PITANJA KORIŠTENJA PRIOBALNOG PODRUČJA BALTIČKOG MORA (PRIMJER RUSIJE I POLJSKE)“, Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij., sv. 41, izd. 3, str. 739–758, velj. 2021.